Wirtualny Lwówek

Reklama
Sprawy miejskie
IV sesja RM w Lwówku - nagranie audio PDF Drukuj Email

W dniu 26 marca 2015 roku odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Lwówku. Wkrótce, w dniu 29 kwietnia 2015 r. odbędzie się kolejna, V sesja Rady. W rozwinięciu, na kilkukrotne prośby naszych czytelników, umieszczamy nagranie audio z ostatniej sesji.

Bez komentarza. Zostawiamy go Państwu.
Wpisy grzeczne i kulturalne, merytoryczne - opublikujemy, nawet gdy będą ostre. Nie mogą jednak zawierać insynuacji. Sobie pozostawiamy ich ocenę. Zapraszamy do odsłuchania:

IV sesja Rady Miejskiej w Lwówku w marcu 2015

Add a comment
Więcej…
 
V sesja Rady Miejskiej we Lwówku PDF Drukuj Email

Obrady V sesji Rady Miejskiej w Lwówku odbędą się w dniu 29 kwietnia 2015 r. o godz. 17. 00 w sali M G O K w Lwówku ul. Al. E Sczanieckiej 56.

Porządek obrad: Add a comment

Więcej…
 
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania PDF Drukuj Email

Lwówek, dnia 21 kwietnia 2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

ul. Ratuszowa 2, 64‑310 Lwówek

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 878/5, 884, 882, 881, 877 obręb Lwówek o łącznej powierzchni 9.9531 ha na cele usług zdrowia.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz.199), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr XLVIII / 342 / 2014 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 878/5, 884, 882, 881, 877 obręb Lwówek o łącznej powierzchni 9.9531 ha na cele usług zdrowia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29 kwietnia 2015 r. do 29 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64‑310 Lwówek.

 

Add a comment
Więcej…
 
Jak uzyskać informację publiczną w naszym urzędzie - historia prawdziwa.(13) PDF Drukuj Email

Jest już podpisana opinia Komisji Rewizyjnej, która powstała w oparciu o obrady w dniu 16 kwietnia 2015 r., których kompletny przebieg w postaci nagrania audio umieściliśmy w artykule (11) (kliknij). Obrady komisji poskutkowały uruchomieniem, (12) niestety na razie wyłącznie przez WL (nadal nie widzę linku do tego w BIPie, ale jeśli jest już umieszczony, to bardzo przepraszam - N.B.) upublicznionych rejestrów pod adresem (teraz już łatwy do zapamiętania): http://dip.wirtualny.lwowek.net Niestety, nadal nie znamy wszystkich umów zawieranych przez naszą gminę. Niestety nadal, to nie Urząd je publikuje. Na szczęście (co wynika z zamieszczonego dokumentu) Komisja Rewizyjna podziela moją rekomendację dla Rady Miejskiej, by podjęła prace zmierzające do tego, by publikowany rejestr był kompletny i zamieszczany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). W rozwinięciu artykułu opinia Rady:

 

Add a comment
Więcej…
 
Jak uzyskać informację publiczną w naszym urzędzie - historia prawdziwa.(12) PDF Drukuj Email

W TYM ARTYKULE JEST LINK DO CZĘŚCI REJESTROWANYCH W UMIG LWOWEK UMOW!

Co udało się ustalić podczas komisji, słyszeliście wczoraj w zapisie audio (link do tego materiału). Zgodnie z tym co mówiłem podczas komisji, zamiast jej obrady skomentować, wolę umieścić je bez skrótów w formie audio.

Zamiast przygotowania komentarza do obrad, udostępniłem, OD WCZORAJ, publiczne w Internecie WSZYSTKIE rejestry, które otrzymałem po wczorajszej komisji w UMiG.  Według Burmistrza potrzeba przynajmniej pół etatu urzędniczego, by publikować te dane, choćby raz raz na kwartał. Umówiłem się, że ja będę je umieszczał nieodpłatnie w Internecie, a sekretarz będzie do nich linkował w BIP-ie. NA RAZIE. Liczę, że z czasem, jednak sekretarz zacznie je umieszczać w BIPie.

Ale co już mamy i co już wiemy? Najważniejsze to Zarządzenie Nr 20/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 31 marca 2015 r.:

Jeden z załączników to wskazanie do prowadzonych rejestrów. Już wiecie jak formułować pytania.

Add a comment
Więcej…
 
Jak uzyskać informację publiczną w naszym urzędzie - historia prawdziwa.(11) PDF Drukuj Email

Niniejszy artykuł jest kolejnym z cyklu "Jak uzyskać informację publiczną w naszym urzędzie - historia prawdziwa". Poprzedni, wcześniejszy artykuł w tym temacie znajduje się tutaj.

 


W dniu dzisiejszym, tj. 16 kwietnia 2015 r., o godz. 8.00 odbyły się obrady Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lwówku, w sprawie skargi Norberta Bryłki na działalność Burmistrza Miasta i Gminy.

Zapis audio całej komisji w rozwinięciu artykułu... (kliknij WIĘCEJ)

Add a comment
Więcej…
 
Nowe taryfy PDF Drukuj Email

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp.  z o.o. informuje, że 26 marca 2015 r. Rada Miejska w Lwówku podjęła Uchwałę nr IV/28/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Wskazana taryfa obowiązywać będzie od 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Taryfy i tekst uchwały - na stronie ZGK - wystarczy kliknąć


Add a comment
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 31