XXI sesja Rady Miejskiej

XXI sesja Rady Miejskiej w Lwówku odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 r.o godz. 17. 00 w sali Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku ul. Al. E. Sczanieckiej 56.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

2. Stwierdzenie quorum Rady Miejskiej w Lwówku.

3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

4. Przyjęcie porządku obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy międzysesyjnej.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z pracy międzysesyjnej.

7. Interpelacje.

8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XV/96/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie:

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r.

w minie Lwówek.

9. Projekt uchwały w sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Lwówek”.

10. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

11. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XV/98.2015 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Nowotomyskiemu.

13. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XV/100/2015 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu na 2016r.

14. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

15. Odpowiedź na interpelacje.

16. Wolne głosy i wnioski.

17. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

Czytaj dalej...

XX sesja Rady Miejskiej w Lwówku

XX sesja Rady Miejskiej w Lwówku odbędzie się w dniu 30 maja 2016 r. o godz. 17. 00 w sali Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku ul. Al. E. Sczanieckiej 56.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XX sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

2. Stwierdzenie quorum Rady Miejskiej w Lwówku.

3. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

4. Przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy międzysesyjnej.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z pracy międzysesyjnej.

7. Interpelacje.

8. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.

9. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 393, 394, 395, 396 obręb Józefowo, gm. Lwówek.

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania

z wykonania budżetu gminy za 2015r.

a) opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lwówek za 2015 r.,

b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia,

c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu.

11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia (nieudzielenia) absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.

a) opinia Komisji Rewizyjnej i wniosek do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek,

b) opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w Lwówku.

12. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XV/100/2015 Rady Miejskiej

w Lwówku z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016r.

13. Odpowiedź na interpelacje.

14. Wolne głosy i wnioski.

15. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

Czytaj dalej...

97. rocznica Powstania Wielkopolskiego we Lwówku

W niedzielę, 3 stycznia 2016 r. uczczono we Lwówku 97. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Z tej okazji o godz. 11.40 ksiądz proboszcz odprawił uroczystą mszę, św., po której mieszkańcy miasta i zaproszeni goście przeszli pod tablicę upamiętniającą wymarsz lwóweckiego oddziału powstańczego. Tam odczytano apel poległych i złożono kwiaty. Wcześniej młodzież szkół im. Powstańców Wielkopolskich wzięła udział w specjalnie przygotowanej grze ulicznej. Wszyscy lwówczanie mieli okazję uczcić pamięć Powstania wywieszając flagi narodowe, o czym nasz portal przypominał.

Fotogaleria Norberta Bryłki - wystarczy kliknąć.

Czytaj dalej...

Kolejne szkody po kolejnym "wesołym" weekendzie

Ze względu na to, że w nocy z 23 na 24 grudnia (Wigilię!) bieżącego roku wracający z jednego z lokali młodzi wandale kolejnym kilku osobom zniszczyli mienie, wybrałem się na wczorajszą (28.12.2015 r.) sesję Rady Miasta. Był ustalany na niej budżet na 2016 rok.

Zadałem pytanie o to, czy uda się radnym wprowadzić do budżetu plan wydatków uwzględniający uruchomienie monitoringu miejskiego i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Nie jestem wytrawnym mówcą, więc możliwe, że albo moje dość długie wprowadzenie do tematu, mające unaocznić radnym PILNĄ potrzebę monitoringu, albo powrócenie przeze mnie do tematu PODJĘCIA jednak W FORMIE UCHWAŁY przez Radę Miejską w Lwówku Publicznego Rejestru Umów i Wydatków (którego prowadzenie w sposób "profesjonalny" na http://BIP.LWOWEK.COM.PL mi obiecano od 1 stycznia 2016 roku) - wyprowadziło Burmistrza z równowagi. Poniżej fragment nagrania, zawierający obecne stanowiska Burmistrza w kwestii monitoringu. Samej formy odpowiedzi nie oceniam. Rejestry DIP prowadzone w sposób "nieprofesjonalny", czyli kwartalnie i nie poukładane w jedną tabelę - są tu: http://dip.wirtualny.lwowek.net

{audio}/mp3/sesje/2015/2015-12-29-Monitoring.mp3{/audio}

Jeśli uważacie Państwo, że jest to ważna kwestia, proszę Państwa o podpisanie PETYCJI do władz naszego miasta w celu szybkiego uruchomienia monitoringu w naszym mieście. Oto link do Petycji:  http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=11694

Czytaj dalej...

Mamy nowego radnego

W dniu dzisiejszym, 8 listopada 2015 roku odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lwówku. Mieszkańcy okręgu wyborczego nr 6 (to kilka miejscowości: Chmielinko, Lipka Wlk., Władysławowo) wybierali nowego radnego na miejsce radnego Sławomira Stępińskiego, który złożył mandat.

W dzisiejszych wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Lwówku wzięło udział 37,73% uprawnionych.  Różnicą głosów zaledwie 52 mieszkańców (taka demokracja - to niespełna 7,5% uprawnionych) Krzysztof Józef Czarkowski wygrał z drugim z kandydatów, Arkadiuszem Kaźmierczakiem. 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS