Noworoczne spotkanie w Bródkach

Tradycyjnie w Święto Trzech Króli w Bródkach zarząd stowarzyszenia „Bródki – Nasza Wieś Aktywna zorganizował noworoczne spotkanie, na które zaprosił wszystkich członków oraz zacnych gości.
Wśród nich znaleźli się: Burmistrz Lwówka Piotr Długosz, członek Zarządu powiatu Nowotomyskiego Lech Sadowski, lwówecka radna Gabriela Woźna oraz wikariusz parafii w Brodach ks. Krystian Frąckowiak.
Spotkanie poprowadziła prezes stowarzyszenia Dorota Bujak. Po serdecznych życzeniach, wspólnym kolędowaniu i uroczystej wieczerzy zjawił się także św. Mikołaj, który wręczył wszystkim obecnym drobne upominki .

Wystarczy kliknąć

Czytaj dalej...

Rozbrzmiały lwóweckie organy

W niedzielny wieczór, 7 sierpnia 2016r. w kościele parafialnym we Lwówku odbył się koncert muzyki organowej.
Za pulpitem odrestaurowanego 26-głosowego instrumentu, wyposażonego w dwa głosy językowe – puzon 16-stopowy i trąbkę 8-stopową. zasiadł pniewski organista, Szymon Krawczyk, absolwent Archidiecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej, które w roku 2005 ukończył z wyróżnieniem.

Jest wychowankiem Krzysztofa Leśniewicza, akompaniatora Opery Poznańskiej i organisty parafii Św. Jana Marii Vianney’a w Poznaniu. Naukę harmonii i improwizacji pobierał u nieżyjącego już mistrza Krzysztofa Wilkusa – ówczesnego organisty bazyliki katedralnej w Poznaniu, a umiejętności liturgiczne i akompaniament liturgiczny doskonalił u niedawno zmarłego Władysława Walusa – organisty kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w Rawiczu. Od lat bierze udział w Poznańskich Farnych Koncertach Organowych, jest też laureatem kulturalnej Nagrody Gminy Pniewy.


W koncercie wykonał on utwory Jana Sebastiana Bacha: Preludium C-dur, Preludium d-moll oraz Preludium chorałowe Allein Gott In der Hoh sei Ehr, Gordona Younga: Preludium e-moll będące fragmentem Suity Katedralnej, Preludium w stylu klasycznym oraz Jubilation.
Wybrzmiała też muzyka filmowa, słuchaczy cieszyły utwory znane z telewizyjnych filmów:„Obój Gabriela” Ennio Morricone z filmu "Misja" oraz temat z filmu „Północ-Południe” – Billa Cont' ego. Był też hymn państwa Watykan, Aria nr 50 z tabulatury organowej klarysek ze Starego Sącza oraz kompozycje własne grającego koncert: Marsz C-dur oraz improwizacja na temat pieśni „Kto się w opiekę”.


Koncert prowadził Norbert Bryłka, zapowiadając kolejne utwory i przybliżając słuchaczom sylwetki kompozytorów, a także opowiadając o charakterze słuchanych utworów.


Mimo ujawnionej w trakcie koncertu usterki jednej z piszczałek, co niestety przeszkadzało w cieszeniu się bogactwem dźwięków, dynamiką utworów i wirtuozerią grającego, licznie zgromadzona w kościele publiczność z uznaniem wysłuchała całego programu, a na toccatę Bacha, graną już po owacji, z uznaniem kiwała głowami.


Być może podobnych koncertów będzie więcej, gdyż duże zainteresowanie widowni, przychylność księdza proboszcza oraz pięknie brzmiący instrument pozwalają mieć na to nadzieję...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj dalej...

XXI sesja Rady Miejskiej

XXI sesja Rady Miejskiej w Lwówku odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 r.o godz. 17. 00 w sali Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku ul. Al. E. Sczanieckiej 56.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

2. Stwierdzenie quorum Rady Miejskiej w Lwówku.

3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

4. Przyjęcie porządku obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy międzysesyjnej.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z pracy międzysesyjnej.

7. Interpelacje.

8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XV/96/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie:

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r.

w minie Lwówek.

9. Projekt uchwały w sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Lwówek”.

10. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

11. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XV/98.2015 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Nowotomyskiemu.

13. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XV/100/2015 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu na 2016r.

14. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

15. Odpowiedź na interpelacje.

16. Wolne głosy i wnioski.

17. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

Czytaj dalej...

XX sesja Rady Miejskiej w Lwówku

XX sesja Rady Miejskiej w Lwówku odbędzie się w dniu 30 maja 2016 r. o godz. 17. 00 w sali Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku ul. Al. E. Sczanieckiej 56.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XX sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

2. Stwierdzenie quorum Rady Miejskiej w Lwówku.

3. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

4. Przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy międzysesyjnej.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z pracy międzysesyjnej.

7. Interpelacje.

8. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.

9. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 393, 394, 395, 396 obręb Józefowo, gm. Lwówek.

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania

z wykonania budżetu gminy za 2015r.

a) opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lwówek za 2015 r.,

b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia,

c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu.

11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia (nieudzielenia) absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.

a) opinia Komisji Rewizyjnej i wniosek do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek,

b) opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w Lwówku.

12. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XV/100/2015 Rady Miejskiej

w Lwówku z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016r.

13. Odpowiedź na interpelacje.

14. Wolne głosy i wnioski.

15. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

Czytaj dalej...

97. rocznica Powstania Wielkopolskiego we Lwówku

W niedzielę, 3 stycznia 2016 r. uczczono we Lwówku 97. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Z tej okazji o godz. 11.40 ksiądz proboszcz odprawił uroczystą mszę, św., po której mieszkańcy miasta i zaproszeni goście przeszli pod tablicę upamiętniającą wymarsz lwóweckiego oddziału powstańczego. Tam odczytano apel poległych i złożono kwiaty. Wcześniej młodzież szkół im. Powstańców Wielkopolskich wzięła udział w specjalnie przygotowanej grze ulicznej. Wszyscy lwówczanie mieli okazję uczcić pamięć Powstania wywieszając flagi narodowe, o czym nasz portal przypominał.

Fotogaleria Norberta Bryłki - wystarczy kliknąć.

Czytaj dalej...

Kolejne szkody po kolejnym "wesołym" weekendzie

Ze względu na to, że w nocy z 23 na 24 grudnia (Wigilię!) bieżącego roku wracający z jednego z lokali młodzi wandale kolejnym kilku osobom zniszczyli mienie, wybrałem się na wczorajszą (28.12.2015 r.) sesję Rady Miasta. Był ustalany na niej budżet na 2016 rok.

Zadałem pytanie o to, czy uda się radnym wprowadzić do budżetu plan wydatków uwzględniający uruchomienie monitoringu miejskiego i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Nie jestem wytrawnym mówcą, więc możliwe, że albo moje dość długie wprowadzenie do tematu, mające unaocznić radnym PILNĄ potrzebę monitoringu, albo powrócenie przeze mnie do tematu PODJĘCIA jednak W FORMIE UCHWAŁY przez Radę Miejską w Lwówku Publicznego Rejestru Umów i Wydatków (którego prowadzenie w sposób "profesjonalny" na http://BIP.LWOWEK.COM.PL mi obiecano od 1 stycznia 2016 roku) - wyprowadziło Burmistrza z równowagi. Poniżej fragment nagrania, zawierający obecne stanowiska Burmistrza w kwestii monitoringu. Samej formy odpowiedzi nie oceniam. Rejestry DIP prowadzone w sposób "nieprofesjonalny", czyli kwartalnie i nie poukładane w jedną tabelę - są tu: http://dip.wirtualny.lwowek.net

{audio}/mp3/sesje/2015/2015-12-29-Monitoring.mp3{/audio}

Jeśli uważacie Państwo, że jest to ważna kwestia, proszę Państwa o podpisanie PETYCJI do władz naszego miasta w celu szybkiego uruchomienia monitoringu w naszym mieście. Oto link do Petycji:  http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=11694

Czytaj dalej...

Mamy nowego radnego

W dniu dzisiejszym, 8 listopada 2015 roku odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lwówku. Mieszkańcy okręgu wyborczego nr 6 (to kilka miejscowości: Chmielinko, Lipka Wlk., Władysławowo) wybierali nowego radnego na miejsce radnego Sławomira Stępińskiego, który złożył mandat.

W dzisiejszych wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Lwówku wzięło udział 37,73% uprawnionych.  Różnicą głosów zaledwie 52 mieszkańców (taka demokracja - to niespełna 7,5% uprawnionych) Krzysztof Józef Czarkowski wygrał z drugim z kandydatów, Arkadiuszem Kaźmierczakiem. 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS